ETS (Bilimde test synagyny geçiriji gulluk)

Türkmenistanda halkara bilim baradaky Amerikan geňeşi ETS (Bilimde test synagyny geçiriji gulluk) we College Board (Uniwersitetiň geňeşi) ýaly testirlemesi boýunça ady belli halkara guramalaryň resmi wekili bolmak bilen TOEFL, GRE, LSAT we SAT ýaly testlerden geçmegi teklip edýär. Testler ýylda 2-den 5 gezege çenli aralykda geçirilýär. Testleriň geçirilýän günleriniň sanawyny, olara taýýarlyk görmek üçin materiallary, bukletleri we maslahatlary Bilim we maslahat beriş merkezde (EAC) alyp bilersiňiz.

2016-2017 ÝYLLAR ARALYGYNDA TÜRKMENISTANDA TESTLERIŇ GEÇIŞ SENELERI

TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
Şu aşakdaky saýtda kredit karta boýunça onlaýn bellige alyş mümkindir:
www.ets.org/toefl
Testiň tölegi: $170

Testleriň senesi Poçta boýunça bellige alyş möhleti Onlaýn bellige alyşyň möhleti
15-nji oktýabr, 2016 29-nji awgust, 2016 16-nji sentýabr, 2016
12-nji noýabr, 2016 26-nji sentýabr, 2016 14-nji oktýabr, 2016
07-nji ýanwar, 2017 14-nji noýabr, 2016 02-nji dekabr, 2016
01-nji aprel, 2017 13-nji fewral, 2017 03-nji mart, 2017


GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATION)

Şu aşakdaky saýtda kredit karta boýunça onlaýn bellige alyş mümkindir: www.ets.org/gre
General Testiň tölegi: 
 $205
Subject Testiň tölegi: 
 $150
Gijä galyp onlaýn belige alyş etmek üçin goşmaça töleg: $25

GRE General Testiňsenesi Hasaba alyş senesi Gijä galyp bellige alyş senesi
08-nji oktýabr,  2016 26-nji awgust, 2016 02-nji sentýabr, 2016
05-nji noýabr, 2016 23-nji sentýabr, 2016 30-nji sentýabr, 2016
04-nji fewral, 2017 23-nji dekabr, 2016 30-nji dekabr, 2016
GRE Subject  Testiňsenesi Hasaba alyş senesi Gijä galyp bellige alyş senesi
19-nji sentýabr,  2016 05-nji awgust, 2016 12-nji awgust, 2016
29-nji oktýabr,   2016 16-nji sentýabr, 2016 23-nji sentýabr, 2016
08-nji aprel, 2017 24-nji fewral, 2017 03-nji mart, 2017


SAT (SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST)

Şu aşakdaky saýtda kredit karta boýunça onlaýn bellige alyş mümkindir:
www.collegeboard.org
Test üçin töleg SAT$ 94 / SAT with essay: $106

Gijä galyp onlaýn belige alyş etmek üçin goşmaça töleg: $28

Testleriň senesi Hasaba alyş senesi Gijä galyp bellige alyş senesi
01-nji oktýabr, 2016 01-nji sentýabr, 2016 20-nji sentýabr, 2016
05-nji noýabr, 2016 07-nji oktýabr, 2016 25-nji oktýabr, 2016
03-nji dekabr, 2016 03-nji noýabr, 2016 22-nji noýabr, 2016
21-nji ýanwar, 2017 21-nji dekabr, 2016 10-nji ýanwar, 2017
06-nji may, 2017 07-nji aprel, 2017 25-nji aprel, 2017
03-nji iýun, 2017 09-nji may, 2017 24-nji may, 2017
image_pdfimage_print