Maksatnama resminamalary

Amerikan Geňeşleri GRE synagyna taýýarlyk maksatnamasyna gatnaşmana çagyrýar. Ýüz tutmak üçin sonky gün Yanwar aýynyň 20-si.

– GRE Application
– GRE Spring 2017 Advertisement


Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça maksatnamada gatnaşmana çagyrýar. Ýüz tutmak üçin sonky gün Fewral aýynyň 9-y.

– Common Application
– Prep4Success Spring 2017 Application
– Prep4Success Spring 2017 Session Advertisement

image_pdfimage_print