Maksatnama resminamalary 🔔

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça Prep4Success maksatnamasynyň uzak aralykdan bilim almak kurslarynda gatnaşmana çagyrýar.

Ýüz tutmak üçin sonky gün 4– nji fewral 2021 ý.

Advertisement
Application