Bildiriş!

Gadyrly Myhmanlar,

Aşgabat şäherindäki Amerikan Geňeşlikleri we Mary, Türkmenabat we Daşoguz Amerikan Burçlary, habar berilýänçä ýapyk bolar.

Aşgabat ofisyndaky ähli jemgyýetçilik işleri wagtlaýynça ýatyryldy. ABŞ-da bilim we beýleki maksatnamalarymyz barada wirtual (elektron) görnüşde maslahat hödürleýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin, duşenbe-anna günleri 9:00 – 17:00 aralykda (+993 63) 50-20-36 jäň edip bilersiňiz.

E-poçta üsti bilen maslahat: reception@americancouncilstm.org;

web sahypamyz: www.americancouncilstm.org.

Amatsyzlyk üçin ötünç soraýarys we düşüneniňiz üçin sag boluň.

Amerikan Geňeşlikleriniň işgärleri