Prep4Success

“Pursat Bilen Taýýarlyk bilelikde Üstünlik Diýmekdir!”
Prep4Success Fall 2018 Session
Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça Prep4Success maksatnamada gatnaşmana çagyrýar. Ýüz tutmak üçin sonky gün 31– nji Iýul 2018 ý.

Common-Application
P4S-Fall-2018-Session-Advertisement
P4S-Fall-2018-ApplicationTürkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Habarlaşmak üçin:
Gorogly 48A, Aşgabat, Türkmenistan
T. (99312) – 36-90-16/21/22 (goşmaça113)
M. associatep4s@americancouncilstm.org

image_pdfimage_print