Prep4Success

“Pursat Bilen Taýýarlyk bilelikde Üstünlik Diýmekdir!”

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça maksatnamada gatnaşmana çagyrýar.
Ýüz tutmak üçin sonky gün Fewral aýynyň 9-y.

– Common Application
– Prep4Success Spring 2017 Application
– Prep4Success Spring 2017 Session Advertisement


Amerikan Geňeşleri GRE synagyna taýýarlyk maksatnamasyna gatnaşmana çagyrýar.
Ýüz tutmak üçin sonky gün Yanwar aýynyň 20-si.

GRE Application
GRE Spring 2017 Advertisement


Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Habarlaşmak üçin:
Gorogly 48A, Aşgabat, Türkmenistan
T. (99312) – 36-90-16/21/22 (goşmaça113)
M. associatep4s@americancouncilstm.org

image_pdfimage_print