Prep4Success

“Pursat Bilen Taýýarlyk bilelikde Üstünlik Diýmekdir!”

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça Prep4Success maksatnamada gatnaşmana çagyrýar. Ýüz tutmak üçin sonky gün 24– nji ýanwar 2019 ý.

Common Application
P4S Spring 2019 Session Advertisement
P4S Spring 2019 Application


Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Habarlaşmak üçin:
Gorogly 48A, Aşgabat, Türkmenistan
T. (99312) – 36-90-16/21/22 (goşmaça113)
M. associatep4s@americancouncilstm.org

image_pdfimage_print