EduactionUSA Türkmenistan Kohort uçurymlarynyň üstünlikli 4 ýyllyk okuw jaýyna geçirilmegi

Türkmenistandan “EducationUSA” toparynyň alty uçurymy Snow kollejinde Associate degree( iki ýyl okuwdan soň berlen diplom) derejesini tamamlaýar we ABŞ-da bakalawr derejesini almak üçin 4 ýyllyk okuw jaýlaryna üstünlikli geçýär. Aslynda, “2 + 2” ugry Türkmenistanda gaty meşhurdyr we okuwçylar hem, ene-atalar hem ABŞ derejesini almak üçin iň amatly we amatly ugur diýip hasaplaýarlar. Netijede, bu uçurymlaryň dördüsi bakalawr derejesini Demirgazyk-Günbatar Missuri ştatynyň uniwersitetinde (NMSU), beýlekileri bolsa 2020-nji ýylyň güýzünde Diksi döwlet uniwersitetinde, Günorta Utah uniwersitetinde we Utah Valley uniwersitetinde stipendiýa baýraklary bilen dowam etdirer.

Mundan başga-da, Halkara Gatnaşyk Merkeziniň müdiri, professor Filip Hull NMSU-nyň “Snow kolleji bilen 4 ýyllyk okuw jaýyna geçirilmek şertnamasynyň” bardygyny belleýär we muny ABŞ HEIs we EducationUSA-nyň üstünlikli hyzmatdaşlygynyň we hyzmatdaşlygynyň ajaýyp mysaly hökmünde paýlaşýar. “EducationUSA Güýz 2019” Merkezi Aziýa syýahatyna gatnaşýan institutlaryň arasynda Snow kolleji we Missuri ştatynyň demirgazyk-günbatar döwlet uniwersiteti gatnaşypdy.