Category Archives: P4S program news

PREP4SUCCESS MAKSATNAMASY ÝAZKY OKUWLARYNA RESMINAMALARY KABUL EDÝÄR

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

Amerikan Geňeşleri ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek boýunça Prep4Success maksatnamasynyň kurslarynda gatnaşmana çagyrýar.

Ýüz tutmak üçin sonky gün 30 – njy ýanwar 2023 ý. sagat 17:00-a.

P4S Application [Spring 2023]
P4S Advertisement [Spring 2023]