Category Archives: P4S program news

PREP4SUCCESS MAKSATNAMASY GÜÝZKI OKUWLARYNA RESMINAMALARY KABUL EDÝÄR

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar.

15 hepdelik intensiw taýarlyk kursy Amerikan geňeşlikleriň Aşgabat ofisinde geçirilýär.

Maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýänler:

1) Orta mekdebi tamamlan;
2) Bakalawr derejesini almadyk;
3) Türkmenistanyň we daşary ýurduň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmedik (hünär okuwyny gutaranlar gatnaşyp bilýärler);
4) Orta we ýokary derejede Iňlis dilini bilýän;
5) ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna we kollejlerine girmäge we okamaga bolan uly höwes we gyzyklanma bildirýän;
6) 15 hepdelik intensiw kurslaryna gatnaşmaga höwesli;

Anketa bukjasy: Ähli resminamalar elektron poçta arkaly ugradylmaly.

• Doldurylan Prep4Success maksatnamasynyň anketasy PDF formatda ;
• Orta mekdep okuw ýetişigi (attestat) ;
• Iňlis dilinde ýazylan we gol çekilen bir Hödürnama haty;
• Rezýume;
• Türkmenistanyň içerki pasportynyň nusgasy;

Ähli resminamalar associatep4s@americancouncilstm.org poçtasyna 2024-nji ýylyň awgust aýynyň 10-na sagat 17:00-a çenli ugradylmaly.

Doly maglumat almak üçin 36 90 16
belgi we associatep4s@americancouncilstm.org
arkaly habarlaşyp bilersiňiz.