FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň uçurymlary Türkmenistana hoş geldiňiz!

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň dowamynda Amerikan maşgalasynda ýaşap, amerikan mekdeplerinde okan okuwçylarymyz, Türkmenistana hoş geldiňiz!

Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz , alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!