Uçurymyň ylmy iş komekçiligiň üstünligi

Bägül Mammedowa, Türkmenistandan “EducationUSA Mümkinçilik Gaznasynyň” uçurymy, häzirki wagtda Global Studies (Global ylymlary) hünäri boýunça Jamestown Community kollejiniň (SUNY) birinji kurs talyby. Bägül beýleki iki sany tapawutlanan daşary ýurtly talyp bilen bilelikde Rokfeller Hökümet Instituty tarapyndan 2019-2020-nji ýyllar aralygyndaky Riçard P. Natan jemgyýetçilik syýasaty stipendiýasyna mynasyp bolan Syýasy ylymlaryň professory Gregori Rabb-a kömek etdi. Netijede, Jamestown Community kolleji Nýu-Yorkorkda bu arkalaşygyň berilmegi üçin jemgyýetçilik kollejine öwrüldi! Gözleg, ştatyň on kiçi şäherini we 2018-nji ýylda maliýe stresine sebäp bolan şertleri gözden geçirdi. Bägüliň roly şäher häkimleri bilen geçirilen söhbetdeşliklere gatnaşmak we şäher býudjetleriniň üstünde işlemekdi.