Uçurymlaryň ünsinde: Talyplaryň ajaýyp ilçisi

Bahar Mammetgurbanowa bilen tanyşlyk – EducationUSA Türkmenistan kohort uçurymy we häzirki wagtda FLEX programmasynda bolan, hem-de Amerikan merkeziniň meýletinçisi. Ol Wiskonsin ştatynyň Stenli-Boýd orta mekdebinde 12-nji synpda okaýar. Bahar, okuwynda üstünlikli we öz ýurdy – Türkmenistanyň gowy wekili bolany üçin Stenli-Boýd orta mekdebiniň resmi sahypasynda üns çekildi. ABŞ-nyň orta mekdebinde okamak, Stenli-Boýd basketbol JV-iň işjeň oýunçysy bolmak we 200-den gowrak myhmany gatnaşan 10-dan gowrak medeni çäräniň üsti bilen öz ýurduna wekilçilik etmekde ajaýyp iş etdi. Bahar orta mekdebi 2020-nji ýylyň 21-nji maýynda tamamlaýar we geljekde öz yurdunda geljegine tolgunýar.

Bahar indi ABŞ-nyň kollejinde ýa-da uniwersitetinde 2021-nji ýylyň güýzünde güýçli dalaşgär bolmak üçin EducationUSA webinarlaryna we wirtual maglumat sessiýalaryna işjeň gatnaşýar. Berekella Bahar!