FLEX MAKSATNAMASYNYŇ AŞGABATDAKY 2-nji TAPGYRYŇ NETIJELERI

plbzyi1qwew

Aşgabat şaherindäki FLEX maksatnamasynyň bäsleşiginiň 2-nji tapgyryndan geçen okuwçylary gutlaýarys hem üçünji tapgyrda üstünlik arzuw edýäris!

Üçünji tapgyra çagyrylan okuwçylar 20-nji mekdebe bellenilen wagtyndan iň azyndan 15 minut öň gelmeli we mekdep lybasynda bolmaly. Hem-de ýany bilen GARA ruçka getirmelidir.

Üçünji tapgyra geçen okuwçylaryň sanawyny şu taýda tapyp bilersiňiz.