2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!

2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!
Siz ABŞ-da bir ýyl geçirdiňiz, mekdebinde okadyňyz, kabul eden maşgala bilen ýaşadyňyz we Amerikanyň topragynda türkmen medenýeti bilen paýlaşdyňyz.
FLEX programmasyndan 2019 -2020 ýylyň dowamynda alan täsiriňizi , başdan geçirmeleriňizi we bolup geçen wakalar barada diňlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris flexalumni@americancouncilstm.org
Türkmenistandaky FLEX programasynyň uçurymlarynyň maşgalamyza hoş geldiňiz we üstunlik!FLEX Topary
Amerikan Geňeşleri
Türkmenistan