EducationUSA kollej sergisi iýun aýynyň 9-na we 16-na sagat 11:00 bilen 13-00 aralygynda Amerikan Geňeşliklerinde geçirilýär

Siz Amerikanyñ Birleşen Ştatlarynda okamaga gyzyklanýarsyňyzmy? Onda, Kent döwlet uniwersitetiniñ we Billingsdaky Montana döwlet uniwersitetiniñ wekilleri bilen anketa tabşyrmak prosesi, talyp haklary we başgalar barada söhbetdeşlik etmek mümkinçiligiňizi elden gidirmäň