FLEX maksatnamasynyň 2018-2019-njy okuw ýylynyň dowamynda amerikan mekdeplerinde okap

FLEX maksatnamasynyň 2018-2019-njy okuw ýylynyň dowamynda amerikan mekdeplerinde okap, Amerikan maşgalasynda ýaşan we türkmen medeniýetini tanadan gatnaşyjylarymyz öýüňize hoş geldiňiz!


Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz, alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!


Ähli Amerikan burçlarynda we Amerikan Geňeşlikleriniň Aşgabatdaky ofisinde “Hoş geldiňiz” çäreleri geçiriler. Ähli isleg bildirýänleri, FLEX maksatnamasynyň ýaş uçurymlaryny biz bilen bilelikde garşylamaga çagyrýarys.