Tag Archives: Fair

Education fair cancellation

Hormatly Аdamlar,

Amerikan Geňeşlikleri gynanç bilen 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň 29-da geçiriljek “Amerikada ýokary bilim” sergisiniň garaşylmadyk sebäplere görä ýatyrylandygy barada habar berýäris. Biz çyn göwünden Siziň Amerikada ýokary bilim baradaky gyzyklanmaňyza uly hormat goýýarys we oňaýsyzlyk üçin ötünç soraýarys.

Ýene-de bir gezek gyzyklanmaňyz üçin we dogry düşüneniňiz üçin sagboluň.