Category Archives: News

Halkara Bilim Hepdeligi (HBH)


Halkara Bilim boýunça Amerikan Geňeşlikleriniň Bilim we maslahat beriş merkezine dünýä derejinde geçirilýän Halkara bilim hepdeligini bellemek üçin goşulyň (rejesine  serediň). Bu ýyl HBH-niň 17 ýyllygy sebäpli ählisi bir esasa gönükdirilen-ýagny Amerikanyň Birleşen ştatlarynda ýokary bilim almak bilen tanyşdyrmaklyk üçin köp özboluşly bilim prezentasiýalaryny, pikirlenişli oýunlardyr, çareleri gurnarys.

Download the schedule

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň uçurymlary Türkmenistana hoş geldiňiz!

FLEX maksatnamasynyň 2016-2017-nji okuw ýylynyň dowamynda Amerikan maşgalasynda ýaşap, amerikan mekdeplerinde okan okuwçylarymyz, Türkmenistana hoş geldiňiz!

Biz siziň ähli başdan geçirenleriňiz , alan tejribeleriňiz we Amerikan medeniýeti barada öwrenenleriňizi bilmäge sabyrsyzlanýarys!