FLEX MAKSATNAMASYNYŇ AŞGABATDAKY 1-nji TAPGYRYŇ NETIJELERI

Aşgabat şaherindäki FLEX maksatnamasynyň bäsleşiginiň 1-nji tapgyryndan geçen okuwçylary gutlaýarys hem ikinji tapgyrda üstünlik arzuw edýäris!

FLEX maksatnamasynyň bäsleşigi şu ýyl dartgynly geçirilip, oňa 412 den gowrak okuwçy gatnaşdy.

Ikinji tapgyra çagyrylan okuwçylar 20-nji mekdebe bellenilen wagtyndan iň azyndan 15 minut öň gelmeli we mekdep lybasynda bolmaly. Hem-de ýany bilen GARA ruçka getirmelidir.