Seminar “çalt okamagyň 7 usuly” FLEX Maksatnama Uçyrymlaryna uçin

Ýanwar aýynyň 25-ne 2020, Amerikan Geňeşlikleriniň Aşgabat ofisinde Ilýas Seisow FLEX maksatnamasynyň uçurymlary bilen “çalt okamagyň 7 usuly” barada seminar geçirdi.


Seminaryň dowamynda Ilýas kitap okamagyň dürli usullary ýagny, bölümleri gaýtalap okamakdan başlap, okalan kitaplaryň statistikasyny döretmeklik bilen tanyşdyrdy.


Uçurymlar öz alan bilimlerini, gurnalan oýunlara gatnaşyp berkitmäge mümkinçilik aldylar.Seminaryň soňunda her bir gatnaşyjy özi barada aýratyn pikirler we tejribelerini ösdürmek üçin haýsy kitaby okamalydygy barada maslahatlar aldylar.

JOB POSTING: Dashoguz American Corner Activities Coordinator

JOB DESCRIPTION: Dashoguz American Corner Activities Coordinator

Position overview: This is a full-time position responsible for assisting Dashoguz American Corner manager in coordination of USG alumni work in the region. This position reports directly to the manager of Dashoguz American Corner and requires also frequent coordination with the American Corners Grant Manager and FLEX Alumni Coordinator at American Councils office in Ashgabat.

Work Hours: full-time

Opening Date: February 5, 2020
Closing Date: February 16, 2020

Click here to Download Complete position description (pdf)

Education fair cancellation

Hormatly Аdamlar,

Amerikan Geňeşlikleri gynanç bilen 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň 29-da geçiriljek “Amerikada ýokary bilim” sergisiniň garaşylmadyk sebäplere görä ýatyrylandygy barada habar berýäris. Biz çyn göwünden Siziň Amerikada ýokary bilim baradaky gyzyklanmaňyza uly hormat goýýarys we oňaýsyzlyk üçin ötünç soraýarys.

Ýene-de bir gezek gyzyklanmaňyz üçin we dogry düşüneniňiz üçin sagboluň.