ABŞ-DA OKAMAK ISLEÝÄNLER ÜÇIN UCA PROGRAMMASY
Ýüz tutmak üçin sonky gün: 24-nji Yanwar, 2021 at 23:59

ABŞ-DA OKAMAK ISLEÝÄNLER ÜÇIN UCA PROGRAMMASY

UCA näme ? ABŞ-nyň kollejlerine we uniwersitetlerine güýçli dalaşgär bolmak isleýän orta mekdep okuwçylaryna kömek berýän topar maslahat beriş sessiýasy.  Gatnaşyjylar ABŞ-nyň bakalawr derejesi barada has anyk düşünje almak maksady bilen EducationUSA maslahatçysy bilen her ýyl duşuşýarlar:

Ýokary bilim ulgamy;
Anketanyň hronologiýasy;
Iň gowy ýokary okuw jaý & hünär;
Standart synaglary;
Stipendiýa mümkinçilikleri;
Anketa doldurmak we stipendiýa  almak üçin düzme ýazmak;

Talaplar:

ABŞ kollejine ýa-da uniwersitetinde okamk üçin uly gyzyklanma;
Iňlis dilini iň ýokary derejede bilmek;
Orta mekdep okuwçylary;
Gowy akademiki ýetişigi;
Maksada gönükdirilen we ýokary höwesli;
Programmanyň dowamynda onlaýn sessiýalaryna doly gatnaşmak;

Artykmaçlyklary:

ABŞ kollejiniň arzasyny taýýarlamak;
Akademiki ýazuw endiklerini ýokarlandyrmak;
Bäsdeşlik SAT / TOEFL ballary;
Okuwdan daşary endikleri ösdürmek;
Stipendiýa we maliýe kömegine ýüz tutmagyň artykmaçlygy;
Synaglar we okuw syýahaty üçin tölemek üçin stipendiýa hukugy;
Sessiýanyň dowamlylygy: 2021-nji ýylyň fewraly – 2022-nji ýylyň ýanwary (12 aý)

Onlaýn formatda we sessiýalar dynç günlerinde geçiriler.

Anketany şu salgyda dolduryp bilersiňiz: bit.ly/UCA_2021_2022

Islendik soraglar boýunça ýüz tutmak üçin: mnurryyeva@educationusa.org