Tag Archives: flex alumni

2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!

2019-2020 FLEX agzalary öýüňize hoş gaýdyp geldiňiz!
Siz ABŞ-da bir ýyl geçirdiňiz, mekdebinde okadyňyz, kabul eden maşgala bilen ýaşadyňyz we Amerikanyň topragynda türkmen medenýeti bilen paýlaşdyňyz.
FLEX programmasyndan 2019 -2020 ýylyň dowamynda alan täsiriňizi , başdan geçirmeleriňizi we bolup geçen wakalar barada diňlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris flexalumni@americancouncilstm.org
Türkmenistandaky FLEX programasynyň uçurymlarynyň maşgalamyza hoş geldiňiz we üstunlik!FLEX Topary
Amerikan Geňeşleri
Türkmenistan

Türkmenistandan FLEX uçurymlary “Wagt dolandyryşy” seminaryna gatnaşýarlar

27-nji awgustda, Türkmenistandan FLEX uçurymlarynyň utgaşdyryjysy, Google Meet platformasyny ulanyp, FLEX uçurymlary we Amerikan Geňeşleriniň işgärleri üçin Wagtlaýyn Dolandyryş boýunça onlaýn seminar gurady. Maslahatyň dowamynda gatnaşyjylar wagt dolandyrmagyň esasy elementleri we strategiýalary bilen tanyşdylar we akademiki we karýeradaky maksatlara ýetmek üçin maslahatlary ara alyp maslahatlaşdylar. Gatnaşanlar, okuw prosesiniň bir bölegi hökmünde gurnalan ýaňsylaýjy maşklara gatnaşyp, alnan bilimleri iş ýüzünde ulanmaga mümkinçilik aldylar. Düzgünleri ileri tutmak we dargatmak üçin edilmeli işler sanawyny düzmek bilen meşgullandylar. Gatnaşanlaryň hemmesi seminar ara alyp maslahatlaşmagyna işjeň gatnaşdylar we öňdebaryjy tejribäni beýlekiler bilen paýlaşmaga mümkinçilik aldylar.